Relacja z Marszu dla życia i rodziny - Tarnobrzeg 2016 

O Centrum

6 października 2010 roku przy parafii pw. Św. Barbary w Tarnobrzegu odbyło się otwarcie Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie.

Uroczystości rozpoczęte zostały Mszą świętą, sprawowaną pod przewodnictwem J. E. ks. bp Krzysztofa Nitkiewicza. Wraz z Pasterzem Diecezji Mszę św. koncelebrowało 13 kapłanów z dwóch  dekanatów tarnobrzeskich. Wśród licznie zgromadzonych wiernych, w uroczystościach wzięły udział władze miejskie z prezydentem Janem Dziubińskim na czele, wspólnoty, ruchy i stowarzyszenia katolickie.W homilii Ordynariusz szczególną uwagę poświęcił znaczeniu wspólnoty rodzinnej - jak stwierdził: "Rodzina jest fundamentem Kościoła i społeczeństwa. Dlatego musimy uczynić wszystko, aby mogła oprzeć się różnorodnym zagrożeniom. Jest to obowiązek zarówno duszpasterzy jak i wiernych, zgodnie z kompetencjami i możliwościami każdego". Pod koniec Eucharystii ksiądz proboszcz Stanisław Bar wyjaśnił cele i zasady działania nowo powstałego Centrum. Jak mówił "nowo otwarta placówka pomocowa skupiać się będzie przede wszystkim na pomocy udzielanej zarówno rodzinom, jak i narzeczonym. Jej celami są, koordynacja działań pomocy rodzinie w poszczególnych parafiach dekanatu, upowszechnianie wiedzy o rodzinie poprzez biblioteki, konferencje i dni skupienia". Ważne jest - kontynuował ks. Bar - aby z informacją o Centrum dotrzeć do parafii, a przez nie do rodzin z dekanatu tarnobrzeskiego. Ważnym aspektem działania Centrum jest stworzenie wolontariatu, który wspomógłby nasze działania ukierunkowane na pomoc rodzinom - dodał proboszcz.

Na zakończenie Mszy świętej bp Krzysztof Nitkiewicz poświęcił dzieciom różańce, a następnie wierni wraz z kapłanami udali się do salki katechetycznej, gdzie odbyło się spotkanie członków Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie. Przygotowane przez duszpasterzy foldery informacyjne były rozdawane po Mszy świętej, jak również podczas spotkanie członków organizacji pomocowej. Zawierają one program działania KCPR, w ramach którego działać będą poradnie kryzysowe dla małżeństw w każdy wtorek w godzinach od 17 do 18, a także wsparcie duchowe rodzin i narzeczonych w poszczególnych tarnobrzeskich parafiach. Wsparciem psychologicznym i pedagogicznym członkowie centrum otoczą rodziny, młodzież i dzieci w parafii Chrystusa Króla oraz Św. Barbary. Katechezy przedślubne oraz skupienia dla narzeczonych, będące jednym z punktów programowych KCPR będą odbywać się w wyznaczonych terminach we wszystkich tarnobrzeskich parafiach: każdy piątek w Adwencie o godz. 19 w parafii Chrystusa Króla, w trzecią niedzielę miesiąca w parafii na Serbinowie, w każdą sobotę w Wielkim Poście w parafii Św. Barbary o godz. 19 oraz w czwartki w parafii Wniebowzięcia NMP. Mając na względzie dobro duchowe tarnobrzeskich rodzin organizowane będą również Msze święte niedzielne, połączone z dyżurem duszpasterza rodzin. KCPR nie pomija także rozwoju najmłodszych parafian, dbając o ich duchowy rozwój, dlatego też podejmowane są spotkania w świetlicach środowiskowych.